Melan / CodeSwitching

Kategoria:

Etiketa markak guztira: 5,501
Etiketatutako hitz kopurua: 8,226

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454,244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47,407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2,900,192
Etiketatutako karaktere kopurua281,548

Etiketa kopuruak