Clause-initial P

Clause-initial P:

Etiketa markak guztira: 1,031
Etiketatutako hitz kopurua: 1,304

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454,244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47,407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2,900,192
Etiketatutako karaktere kopurua281,548

Etiketa kopuruak