1. mota [+ gizakia] (hil, mindu):

1. mota [+ gizakia] (hil, mindu)::

Etiketa markak guztira: 10
Etiketatutako hitz kopurua: 23

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454,244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47,407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2,900,192
Etiketatutako karaktere kopurua281,548

Etiketa kopuruak