Aditz inflexioan bakarrik, osagarri isila

Aditz inflexioan bakarrik, osagarri isila:

Etiketa markak guztira: 28
Etiketatutako hitz kopurua: 67

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454,244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47,407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2,900,192
Etiketatutako karaktere kopurua281,548

Etiketa kopuruak