1. mota [+ gizakia] (hil, mindu):

1. mota [+ gizakia] (hil, mindu)::

Etiketa markak guztira: 10
Etiketatutako hitz kopurua: 23

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak