DOM ABS 1 sg

DOM ABS 1 sg:

Etiketa markak guztira: 2
Etiketatutako hitz kopurua: 8

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak