DOM DAT 2 sg

DOM DAT 2 sg:

Etiketa markak guztira: 5
Etiketatutako hitz kopurua: 13

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak