Melan / CodeSwitching

Aldakortasun geografikoa Info (Bernakulizazioa):

Etiketa markak guztira: 0
Etiketatutako hitz kopurua: None

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454,244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47,407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2,900,192
Etiketatutako karaktere kopurua281,548

Etiketa kopuruak