Melan proiektua

Melan

Hitz kopuru totala: 174 502
Etiketatutako hitz kopurua: 8 398
Etiketa kopurua: 5 675

Switcharen hizkuntza

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Gaztelania 14275 31154 17.85 %
Frantsesa 153 372 0.21 %
Ingelesa 2779 4409 2.53 %
Euskara 3711 7610 4.36 %
Katalana 29 53 0.03 %

Matrize hizkuntza

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Euskara 14938 32075 18.38 %
Gaztelania 4943 9215 5.28 %
Frantsesa 9 12 0.01 %
Ingelesa 69 123 0.07 %

Mota

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Perpausen artekoa 6629 18840 10.8 %
Perpaus barnekoa 7879 14911 8.54 %
Uhartea 1151 2153 1.23 %
Klasikoa 2291 2439 1.4 %

Kategoria

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
N 3 3 0.0 %
NP 2189 2625 1.5 %
DP 129 353 0.2 %
Adj 517 607 0.35 %
V 252 275 0.16 %
CP NFIN 3 4 0.0 %
CP FIN 16 41 0.02 %
P 1 1 0.0 %
PP 143 395 0.23 %
QUANT 6 11 0.01 %
Clause 158 734 0.42 %
Degree 73 101 0.06 %
Pronoun 9 9 0.01 %
DM 1368 2007 1.15 %
Esleitu gabe 92 281 0.16 %
Esaera 449 753 0.43 %
Deikia 42 43 0.02 %
Aurrizkia 51 52 0.03 %

Funtzio sintaktikoa

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
SUB 322 382 0.22 %
OBJ 812 1117 0.64 %
ADV 465 658 0.38 %
PRED 787 977 0.56 %
Adnom P 69 82 0.05 %
Esleitu gabe 1011 1555 0.89 %

Ezaugarri berezia

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
APP 103 195 0.11 %
983 1396 0.8 %
QUOT 164 566 0.32 %
DOUBLING 133 232 0.13 %
Esleitu gabe 91 256 0.15 %

Posizioa

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Clause-initial P 1031 1304 0.75 %
Intra-clausal P 676 829 0.48 %
ICPV 786 1193 0.68 %
Clause-final P 866 1339 0.77 %

Egokitzapen fonologikoa

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Non-A 1399 2849 1.63 %
Non-Aø 2099 2813 1.61 %
Semi-A 464 672 0.39 %
Fully-A 1371 1442 0.83 %

Erregistro Mota

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Kolokiala 9196 16548 9.48 %
Jasoa 59 92 0.05 %

Aldakortasun geografikoa (Bernakulizazioa)

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Bizkaiera 42 192 0.11 %
GIpuzkera 8 23 0.01 %
Nafarrera 7 19 0.01 %
Nafar-lapurtera 0 0 0 %
Batua 853 1697 0.97 %
Euskalkia 481 1673 0.96 %

Aldakortasun geografikoa Info (Bernakulizazioa)

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Ahoskera 0 0 0 %
Izen Morfologia 0 0 0 %
Aditz Morfologia 0 0 0 %
Joskera 0 0 0 %
Lexikoa 0 0 0 %

Asmakizuna

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Lexiko asmatua 604 776 0.44 %
Grafia asmakizuna/berrikuntza 4512 7788 4.46 %

Laburdurak

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Laburdurak 2336 3500 2.01 %

Aldaera semantikoa

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Aldaera semantikoa 87 87 0.05 %

Funtzio pragmatiko diskurtsiboa

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Hutsunea 122 177 0.1 %
Gai berria 69 227 0.13 %
Zeharkako aipamena 22 75 0.04 %
Zuzeneko aipamena 69 323 0.19 %
Ahots berria 12 64 0.04 %
Mezua argitu 781 1724 0.99 %
Mezua hanpatu 633 1085 0.62 %
Esapide egina 477 1080 0.62 %
Agurra 176 344 0.2 %
Zoriona 194 407 0.23 %
Animoa 313 984 0.56 %
Traola 102 113 0.06 %
Iraintzeko 215 488 0.28 %

Funtzio metaforikoa

Guztira
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen %
Iraina 288 602 0.34 %
Umorezkoa 1394 4346 2.49 %
Esleitu gabe 4005 9479 5.43 %
Ironia 158 611 0.35 %
Kortesia 1384 3819 2.19 %
Elkartasuna 669 1915 1.1 %
Benetakotasuna 244 747 0.43 %
Gazte kutsua 3667 5887 3.37 %
Kosmopolitasuna 690 1105 0.63 %
Globaltasuna 167 246 0.14 %