Gaztelania:

Etiketa markak guztira: 4.943
Etiketatutako hitz kopurua: 9.215

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak