Melan / CodeSwitching

Erregistro Mota:

Etiketa markak guztira: 9.255
Etiketatutako hitz kopurua: 16.639

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak