Melan / CodeSwitching

Aldakortasun geografikoa (Bernakulizazioa):

Etiketa markak guztira: 1.391
Etiketatutako hitz kopurua: 3.575

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454.244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47.407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2.900.192
Etiketatutako karaktere kopurua281.548

Etiketa kopuruak