2. mota [± gizakia] (ikusi, aurkitu)

2. mota [± gizakia] (ikusi, aurkitu):

Etiketa markak guztira: 18
Etiketatutako hitz kopurua: 45

Totalak:

Esaldietako hitz kopuru totala: 454 244
Karaktere kopuruetan
Etiketatutako hitz kopurua totala: 47 407
Esaldietako karaktere kopuru totala 2 900 192
Etiketatutako karaktere kopurua281 548

Etiketa kopuruak